Skip to end of metadata
Go to start of metadata

DeviceWill lose powerWill Lose networkRole
yinYesYesLoad Balancer
gamaNoYesunknown
mysqlNoYesDB Server
bcc-appsNoYesunknown
birn-apps2NoYesunknown
rookNoYesApp Server
nif0NoYesVM Hypervisor
nif1NoYesVM Hypervisor
nif2NoYesVM Hypervisor
nif3NoYesVM Hypervisor
nif4NoYesVM Hypervisor
nif5NoYesVM Hypervisor
yangYesYesLoad Balancer
mercuryNoYesSwitch
pegasusNoYesVM Hypervisor
pacificaNoYesVM Hypervisor
valkyrieNoYesVM Hypervisor
columbiaNoYesVM Hypervisor
atlantaNoYesVM Hypervisor
janeNoYesLarge Memory Node
maunaloaNoYesData Storage
piNoYesVM Hypervisor
phooeyNoYesVM Hypervisor
reconNoYesVM Hypervisor
noc-kvmNoYesKVM
deepthoughtNoYesVM Hypervisor
noc-nettoolsNoYesunknown
braininfoNoYesunknown
oracle-rac1NoYesDB Server
oracle-rac2NoYesDB Server
oracle-rac3NoYesDB Server
oracle rac storageNoYesData Storage
oracle rac storage2NoYesData Storage
red-disk0NoUnknownDisk Array
bcc-testsite2-disk0NoUnknownunknown
bcc-testsite2-nasUnknownUnknownunknown
bcc-testsite2-gpopUnknownUnknownunknown
darkstarNoUnknownunknown
nif-appsNoUnknownunknown
gridsphereNoUnknownunknown
ccdb-mcatNoUnknownunknown
cannonballNoUnknownPhysical Storage
satr-nas0-storageNoUnknownData Storage
satr-nas0UnknownUnknownunknown
satr-gpopUnknownUnknownunknown
bcc-nas0-disk0NoUnknownunknown
bcc-nasUnknownUnknownunknown
bcc-gpopUnknownUnknownunknown
ccdbNoUnknownunknown
smartatlasNoUnknownunknown
nitricNoUnknownunknown
lloydsNoNoVM Hypervisor
xwikifarmNoNoWeb Server
towerNoNoVM Hypervisor
bridgeNoNoVM Hypervisor
eyeNoNoVM Hypervisor
mcat2NoNounknown
mcat1NoNounknown
zenossNoNoMonitoring
mediatorNoNounknown
mediator-appsNoNounknown
db01 (see notes)NoNoDB Server
bdr-portalNoNounknown
portalNoNounknown
fogNoNoPhysical Storage
nif-crawlerNoNounknown
timesNoNoVM Hypervisor
bdr-nas storageNoNoDisk Array
bdr-nasNoNounknown
bdr-gpopNoNounknown
lamhdi-devUnknownUnknownunknown
arc-ims-devUnknownUnknownunknown

  • No labels